alarmsystémy

klimatizácie

centrálne vysávače

Servis centrálneho vysávača ?

Systém centrálneho vysávania CYCLOVAC si v rámci svojej prevádzky nevyžaduje mimoriadny servis.Majiteľ však nesmie zabúdať na bežnú údržbu.


Doporučuje sa aby si každý užívateľ sledoval v akom stave naplnenia sa nachádza zberná nádoba prípadne vymeniteľné vrecko samotného agregátu centrálneho vysávača.(záleží od typu sacej jednotky)

U série agregátov Cyclovac E a GS sa doporučuje si skontrolovať stav zbernej nádoby / vymeniteľného vrecka cca. raz za 3 mesiace. Ak sú nádoba, alebo vrecko naplnené je potrebné aby sa vyčistili a to nasledovne :

  • U agregátov serie E vysypať nádobu a vyprášíť, alebo vyprať filter ktorý je umiestnený na sacom koši.

  • U agregátov serie GS vymeniť veľkoobjemové vrecko za nové.


U série agregátov Cyclovac DL a GX, ktoré sú vybavené synchronizovaným monitorom DATASYNC, ktorý signalizuje potrebu akejkoľvek údržby vašeho centrálneho vysávača a je to znazornené na displeji agregátu a rukoväti hadice príslušnými symbolmi. Ak sú nádoba, alebo vymeniteľne vrecko naplnené je potrebné aby sa vyčistili a to nasledovne :

  • U agregátov serie DL vysypať nádobu a vyprášíť, alebo vyprať filter ktorý je umiestnený na sacom koši.

  • U agregátov serie GX vymeniť veľkoobjemové vrecko za nové.


Ako prvý vážny servisný zásah agregátu centrálneho vysávača, sa doporučuje výmena uhlíkov motora agregátu, ktoré sa prirodzene opotrebovávajú. Tento zásah prevádza servis dovozcu t.j. firma ASSA SR s.r.o..

Intervaly výmeny uhlíkov motora sa kontrolujú nasledovne:

Séria agregátov Cyclovac E a GS -  buď po desiatich rokoch alebo 500 hodinách prevádzky (informuje o tom indikačná LED dióda umiestnená na tele agregátu z boku, po 500 hodinách sa rozbliká.)

Séria agregátov Cyclovac DL a GX -  buď po petnástich rokoch alebo 750 hodinách prevádzky (informuje o tom synchronizovaný systém DATASYNC, kde sa zobrazujú tieto informácie na displeji agregátu ako ja na rukoväti hadice.)


Podrobné informácie nájdete v návode na použitie pre centrálny vysávač CYCLOVAC

Návod na použitie - CYCLOVAC (pdf. 500 kB)

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRODUKTY

WEBOVÉ STRÁNKY centrálne vysavače CYCLOVAC , klimatizácie LG electronics , zabezpečovacia technika JABLOTRON
CENA KLIMATÍZÁCIE

Porovnajte si ceny klimatizácie

Pomôžeme vám porovnať ceny klím a ich montáže. Nie vždy cenová ponuka na klimatizáciu obsahuje všetko čo potrebujete.

Takisto vám pomôžeme vyznať sa v rôznych cenových ponukách na elektronické zabezpečovacie systémy (EZS), alarmy a kamerové systémy.

Odborným porovnaním ponúk zabránite nepríjemnému prekvapeniu.

Ochrana osobných údajov

KLIMATIZÁCIE LG

KLIMATIZÁCIE LG

www.artcool.sk

centrálne vysávanie CYCLOVAC

www.cyclovac.sk

ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA JABLOTRON

www.jablotron.sk

Z NAŠICH MONTÁŽÍ: klimatizácie - vzduchotechnika - alarmy - ezs